Home

ovlašten od Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu za poslovanje na cijelom području Republike Hrvatske

etažiranje  

USLUGE - ETAŽIRANJE NEKRETNINA

Što je etažiranje nekretnine?

Etažiranjem nekretnine sudski vještak provodi građevinski proces (kompletan posao se sastoji od još i pravnog procesa) kojima se postiže pravna potvrda vlasništva. Na taj način građevinski vještak postiže da etažirana nekretnina postaje stvarno vlasništvo upisom u zemljišne knjige (gruntovne knjige).

Što je obuhvaćeno etažiranjem nekretnine?

Sudski vještak tim postupkom obuhvaća sve posebne cjeline koje se, prema Zakonu o vlasništvu (NN br. 91/96), mogu upisati u zemljišne knjige (uknjižiti), a to su:
 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garaže
 • parkirna mjesta
 • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Kada se koristi etažiranje nekretnine?

Građevinski vještak provodi proces etažiranja nekretnine u slučajevima kada je potrebno:
 • hipotekarno jamstvo na kredit (ne može se upisati hipoteka banke ako nije provedeno etažiranje tj. nekretnina je uknjižena)
 • lakše prodati nekretninu (kupci traže da nekretnina bude uknjižena)
 • postići veću cijenu nekretnine (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na tržištu)
 • utvrditi suvlasničke odnose
 • lakše provesti nasljedna i darovna prava (dioba nekretnina)
 • utvrditi udjele pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja

Metodologija rada (Elaborat etažiranja)

Rad započinje pribavljanjem prethodne dokumentacije od strane klijenta (građevinska dozvola, izvod iz katastra, izvod iz posjedovnog lista, izvod iz zemljišnih knjiga) i ostalim poslovima (izvršava vještak), a to su:
 • izmjera prostora ili usklađenje sa postojećim nacrtom objekta
 • izrada probnog primjerka Elaborata
 • usklađenje probnog primjerka Elaborata sa primjedbama klijenta
 • izrada dovoljnog broja konačnih primjeraka Elaborata
 • predaja Elaborata u Područni ured (ili grad)
 • koordinacija sa Područnim uredom (ili gradom) i ishođenje potvrde o samostalnim cjelinama
Nakon izvršenih gore navedenih poslova potrebno je sastaviti Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice na temelju činjenica iz Elaborata i predaja kompletne dokumentacije (potvrđeni Elaborati, potvrda od područnog ureda ili grada i Ugovor) u gruntovnicu. Navedeno je najbolja izvršiti putem ovlaštenog odvjetnika.

Cijena usluga

Za provedbu etažiranja nekretnine, iz djelokruga graditeljskog vještaka, cijena usluga ovisi o više specifičnosti kao i o obimu posla.
Točna cijena može se odrediti na temelju upita.
Za provedbu aktivnosti oko Ugovora i predaje u gruntovnicu potreban je dogovor sa odvjetnikom.
mr. Zlatko Omerhodžić dipl.ing.građ. | Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina | Tina Ujevića 5 | 10000 Zagreb |
info@graditeljski-vjestak.com