Home

ovlašten od Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu za poslovanje na cijelom području Republike Hrvatske

građevinski troškovnici  

USLUGE - Graditeljski troškovnici

Što je graditeljski troškovnik?

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema). Takav graditeljski troškovnik, napravljen po sudskom vještaku za graditeljstvo, može se dijeliti na slijedeće podtipove:
 • informativni pristup ima informativnu ulogu u smislu da se iz njega može saznati cijena pojedinih grupa radova (npr. zidarski radovi, betonski radovi i sl.) i iskazuje se u odnosu KN/m2 ili EUR/m2. Takav troškovnik ima plansku ulogu (može se saznati cijena radi daljnjeg planiranja troškova) kao i savjetodavnu ulogu te se može povezati sa prethodnim Vještačkim savjetovanjima . Takav podtip troškovnika ima detaljan opis svih predviđenih zahvata.
 • detaljni podtip specificira svaki pojedini rad unutar grupe radova (npr. zidarski radovi - zidanje, žbukanje i sl.) i iskazuje se u odnosu KN/m2 ili EUR/m2. Taj iznos se dobije kao umnožak količina pojedinih radova i jediničnih cijena za te radove. Takav troškovnik ima ponudbenu ulogu (na osnovi njega se može zatražiti ponuda građevinskog izvoditelja) i kontrolnu ulogu (isti se može usporediti sa već dobivenom ponudom građevinskih izvoditelja i na taj način izvršiti kontrolu cijene).
 • detaljni podtip sa iskazom materijala je isti kao gore navedeni samo se daje i iskaz uporabljenog materijala. Takav podtip graditeljskog troškovnika je pogodan za primjenu kod graditelja koji grade po principu "sam svoj majstor" i koji ne mogu izračunati količinu materijala koji im je potreban.
Cijena dobivena iz takvih troškovnika je neopterećena namiještanjem cijena pojedinih ponuditelja - građevinskih izvoditelja i kao takva je dobra kao etalon-podloga za ponude građevinskih izvoditelja. Isto tako, sudski vještak svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću, garantira takvu cijenu tržišno realnom. Svaki od dolje navedenih troškovnika može biti informativni i detaljni, a ovisno o podtipu i detaljni sa iskazom materijala.

Graditeljski troškovnici se dijele na slijedeće vrste:
 • Graditeljski troškovnik pripreme za gradnju
 • Općeniti graditeljski troškovnik
 • Graditeljski troškovnik kompletne investicije
 • Graditeljski troškovnik održavanja
 • Graditeljski troškovnik rekonstrukcije
 • Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje
 • Graditeljski troškovnik adaptacije
 • Graditeljski troškovnik sanacije
 • Graditeljski troškovnik za banku
 • Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini

Graditeljski troškovnik pripreme za gradnju

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za pripremu gradnje, a to su: troškovi lokacijske i građevinske dozvole, troškovi priključaka (struja, voda, kanalizacija itd.), troškovi projektiranja i nadzora (idejni, glavni, izvedbeni projekti) i ostali specifični troškovi (ovisni o drugim faktorima)

Općeniti graditeljski troškovnik

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu gradnju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik kompletne investicije

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu investiciju, a to su: troškovi dozvola, troškovi priključaka, troškovi projektiranja i nadzora, troškovi izgradnje, troškovi održavanja nekretnine i ostali specifični poslovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik održavanja

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za održavanje nekretnine nakon završetka gradnje.

Graditeljski troškovnik rekonstrukcije

Pod rekonstrukcijom se podrazumijeva ugrađevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina i kojima se mijenja usklađenost građevine sa okolnim uvjetima (radovi dogradnje, nadogradnje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine i sl.). Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu rekonstrukciju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za konkretno dovršenje gradnje kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik adaptacije

Pod adaptacijom se podrazumijevaju građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, ali kojima se ne mijenjaju usklađenost građevine sa okolnim uvjetima (radovi navedeni pod radovima rekonstrukcije). Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu adaptaciju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalareski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik sanacije

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu sanaciju stanja nekretnine kao što su:
 • stanje poslije djelovanja "više sile" (razne nepogode, poplave, potresi i sl.)
 • stanje poslije izvedne građevinskih radova (štete nakon loše izvedbe)
 • stanje poslije uporabe loših građevinskih materijala (štete nakon loše ili neadekvatne uporabe istih)
Prije izrade graditeljskog troškovnika sanacije mogu se izvršiti Ostala vještačenja (naknadno osiguranje dokaza, analiza uzorka nekvalitete u graditeljstvu).

Graditeljski troškovnik za banku

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za gradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima). Graditeljski troškovnik za banku izrađen po sudskom vještaku za graditeljstvo mr. Zlatku Omerhodžiću dipl.ing.građ. prilagođen je specifičnim zahtjevima pojedine banke i priznaje se u svim bankama na području Republike Hrvatske.

Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su se izvršili na nekretnini kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi. Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini se tretira amortizacijskim faktorima tako da se isti troškovi mogu pratiti tijekom vremena.

Cijena usluge izrade građevinskog troškovnika

Za izradu građevinskog troškovnika cijena usluga ovisi o više specifičnosti, podtipu građevinskog troškovnika kao i o obimu posla.
Točna cijena može se odrediti na temelju upita.
mr. Zlatko Omerhodžić dipl.ing.građ. | Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina | Tina Ujevića 5 | 10000 Zagreb |
info@graditeljski-vjestak.com