Home

ovlašten od Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu za poslovanje na cijelom području Republike Hrvatske

procjene nekretnina  

USLUGE - Procjene nekretnina

Što je procjena nekretnine?

Procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu pravu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.

Što je obuhvaćeno procjenom?

Procjenom nekretnine građevinski vještak može obuhvatiti slijedeće nekretnine:

 • stambene nekretnine (stanovi, apartmani, vikendice, kuće, vile)
 • poslovne nekretnine (trgovački objekti, turistički objekti, sportsko-rekreacijski objekti, gospodarski objekti, zdravstveni objekti, proizvodni objekti)
 • specifične nekretnine (garaže, parkirališna mjesta, benzinske pumpe, robne kuće, dvorci)
 • zemljišta (građevinska, poljoprivredna)

Svaka od tih nekretnina može se procijeniti prema stupnju dovršenosti (nedovršen ili dovršen objekt) ili prema načinu gradnje (klasična, montažna, tradicionalna gradnja) ili prema ostalim specifičnostima (samostojeći, dvojni i objekti u nizu).

Kada se koristi procjena nekretnine?

Procjena nekrenine se koristi u slijedeće svrhe:
 • utvrđivanje ili revidiranje vrijednosti osnovnih sredstava za tvrtke i obrte
 • dokapitalizacija postojeće tvrtke ili obrta
 • traženje hipotekarnog kredita pravnih i fizičkih osoba
 • denacionalizacije i povrata imovine
 • vođenja stečajnog postupka
 • vođenja ovršnog postupka
 • ostavinske ili brakorazvodne diobe
 • određivanja porezne osnovice
 • eksproprijacije (izvlaštenja)
 • informativnog saznanja tržišne vrijednosti nekretnine (pomoć kupcu ili prodavatelju)
 • preuzimanje od strane investicijskog fonda

Metodologija procjene nekretnine
(Elaborat procjene nekretnine)

Prilikom rada na procjeni nekretnine sudski vještak koristi slijedeće metodologije:
 • troškovna metoda, metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti ili statička metoda
 • usporedna metoda ili metoda uspoređivanja vrijednosti
 • kapitalizacija dobiti, metoda vrednovanja prinosa ili dinamička metoda
Elaborat procjene nekretnine sadrži najmanje tri segmenta:
 • identifikacija i interpretacija nekretnine (elaboriranje stanja nekretnine tekstualno, fotografijama i tehničkim crtežima)
 • procjena nekretnine (provođenje postupaka prema iznesenoj metodologiji u skladu sa opće prihvaćenim standardima procjene nekrentnine)
 • zaključak i mišljenje
Sudski vještak svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću garantira vrijednost procijenjene nekretnine tržišno realnom.

Cijena usluge procjene nekretnine

Za provedbu procjene nekretnine cijena usluga ovisi o više specifičnosti kao i o obimu posla.
Točna cijena može se odrediti na temelju upita.
mr. Zlatko Omerhodžić dipl.ing.građ. | Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina | Tina Ujevića 5 | 10000 Zagreb |
info@graditeljski-vjestak.com